Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 10 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.