Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού µε διαπραγµάτευση (µε δηµοσίευση προκήρυξης) για την προμήθεια τροφίμων (είδη οπωροπωλείου) (04.04.2014)

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού µε διαπραγµάτευση (µε δηµοσίευση προκήρυξης), δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 2286/95, Ν.3463/06, Ν. 3852/10, Π.Δ….

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων τροφίμων (είδη κρεοπωλείου – γάλα εργαζομένων) (28.04.2014)

Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την προμήθεια τροφίμων τροφίμων (είδη κρεοπωλείου – γάλα εργαζομένων), για τις ανάγκες του…

Προμήθεια αναλώσιμων για Η/Υ, εκτυπωτές και φαξ, αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.(06.03.2014)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων για Η/Υ, εκτυπωτές και φαξ, αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αγροτεμάχιου (15.01.2014)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αγροτεμάχιου στη θέση “ΚΙΡΚΑ” ή  “ΜΠΑΛΗ” του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσόγειας, από πιστοποιημένο εκτιμητή.