Διαγωνισμοί ΑΣΕΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Δείτε τους πίνακες ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ των διαγωνισμών προσωπικού όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ “.Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα “ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ“, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2019-2020» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ξεκινούν από 31/10/2019 έως και 11/11/2019.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

 

 

 Αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020»

Πίνακες κατάταξης του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020»

 


 

 

 

 

Γνωστοποίηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη,

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 14/10/2019 έως και 23/10/2019.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης.

Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

 

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2019-2020» με την συνεργασία της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ξεκινούν από 3/10/2019 έως και 14/10/2019

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

 

 

Γνωστοποίηση σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ , καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, που:
–  Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες προτάσεις (γραπτά ή προφορικά) ήτοι τις δράσεις δημοσιότητας (πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κλπ) και την εξωστρέφεια του Δήμου, δηλαδή την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς (ΟΤΑ, Δήμους, Υπουργεία, Περιφέρεια, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις κλπ).
–  Θα είναι αρμόδιος για την σύνταξη των δελτίων τύπου, την επικοινωνία και την δικτύωση με τα Μ.Μ.Ε., για την αρτιότερη προβολή του έργου του Δήμου.
–  Θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την ανάπτυξη του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και την προβολή του έργου του Δήμου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 17/09/2019 έως και 26/09/2019.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης.

Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.

 


 

 

 

 O Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 5/06/2019 ημέρα Τετάρτη έως 14/06/2019 ημέρα Παρασκευή.

Ενημερωθείτε από:
1. Την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019.
2. Το Παράρτημα Ανακοινώσεων.
Συμπληρώσετε και υποβάλετε
3. Την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση (ΣΟΧ 6)

 


 

 

 

   Ανακοίνωση για την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μίας θέσης, για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2018» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Αρχεία:
1. Ανακοίνωση
2. Αίτηση


 

 

 

 

   Δείτε τα αποτελέσματα της ΣΜΕ 01/2019 , για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Αρχεία:
Αποτελέσματα ΣΜΕ 01/2019


 

 

 

 

    Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ανακοινώνει, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/03/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 1/04/2019.

Αρχεία:
Ανακοίνωση ΣΜΕ 01/2019
Παραρτημα ΣΜΕ 01/2019
Αίτηση ΣΜΕ01/2019


 

 

 

 

    Ξεκίνησε την Πέμπτη 14/12/2017 και ώρα 10:00, μέχρι και την Τετάρτη 27/12/2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι , η ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 7.180 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Β΄κύκλος) σε 34 Δήμους – θύλακες υψηλής ανεργίας.
    Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
    Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).