Εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019.

Ο Δήμος Πετρούπολης προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και επισκευής οργάνων παιδικών χαρών 2019 (μελέτη 39/2019 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005607206), σας καλεί όπως καταθέσετε σχετική προσφορά μέχρι την Τρίτη 19/11/2019 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier) στην Δ/νση Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη, 1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών.
 
Αρχεία:
1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
2. Μελέτη