Εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Η  Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου  την Tρίτη  5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00…

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας του 10ου Δ.Σ. & του 10ου Νηπιαγωγείου, από τους πίνακες προσληπτέων - κατάταξης. Αρχεία: 1. Πίνακας Προσληπτέων. 2. Πίνακας Κατάταξης.  

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας, από τους πίνακες προσληπτέων - κατάταξης.Αρχεία:1. Πίνακας Προσληπτέων.2. Πίνακας Κατάταξης.  

  H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης πρόκειται να προσλάβει συνολικά δύο (2) καθαρίστριες με σύμβασημίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2018-2019 , για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των παρακάτω σχολικών μονάδων:-  10ο Νηπιαγωγείο-  10ο Δημοτικό Σχολείο  Οι ενδιαφερόμενοι /νες για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 15/6/2018…

   Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης πρόκειται να προσλάβει συνολικά μία (1) καθαρίστρια με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2018-2019.   Οι ενδιαφερόμενοι /νες για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την Τρίτη 5-6-2018 εως την Πέμπτη 14-6-2018.   Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της προκήρυξης... 

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πετρούπολης, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προσλάβει για το σχολικό έτος 2017-2018, τρεις καθαρίστριες για τιςανάγκες καθαρισμού των σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, Κρήτης 2, ως την Παρασκευή 15-9-2017 στον 2ο Όροφo.Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της…