ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ: Δημόσια Διαβούλευση για τη συμβολή του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) στην προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις σχετικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2014 με την υποστήριξη του ΕΚΤ, ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων.
Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αντλήσει διδάγματα σχετικά με το πώς μπορούν να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες αυτές στο μέλλον, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές και εστιασμένες.
Μεταξύ άλλων, θα αποτιμηθεί αν ενθαρρύνθηκαν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες, καθώς και ποιο ήταν το πλέον αποτελεσματικό είδος στήριξης.
Μπορείτε να συμμετέχετε, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2020.
Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο ΕΔΩ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ για τη δημόσια διαβούλευση (ενημέρωση, διαδικασία συμμετοχής κλπ.) στον σύνδεσμο: http://www.esfhellas.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=375