Αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού, του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020»

Πίνακες κατάταξης του προγράμματος «Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο)2019-2020»