Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα “ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ“, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2019-2020» με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ξεκινούν από 31/10/2019 έως και 11/11/2019.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.