Ζωντανή μετάδοση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2024)

Σκοπός του Κανονισμού Καθαριότητας είναι η ρύθμιση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Δήμου, των δημοτών, των κατοίκων και των επαγγελματιών αναφορικά με την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς κι η ενημέρωση κι η συμμόρφωση όλων με αυτόν. Επιπλέον, οι διατάξεις του θα πρέπει να συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.
Επειδή η καθαριότητα της πόλης μάς αφορά όλους, πάρτε μέρος στη διαβούλευση με παρατηρήσεις και προτάσεις, τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε στο email: diavoulefsi@petroupoli.gov.gr ή στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Αρχεία Διαβούλευσης:
Σχέδιο του νέου Κανονισμού Καθαριότητας