Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμος Πετρούπολης θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Το.Σ.Δ.Α-2021).

Σχέδιο σε μορφή pdf (συνημμένο) θα βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση έως την 4η Φεβρουαρίου 2021.
Παρατηρήσεις και απόψεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να αποστέλλονται στα e-mails : vm_perivallon@petroupoli.gov.gr (αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, κ. Φ. Χριστόπουλος) και perivallon@petroupoli.gov.gr (Διευθυντής Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, κ. Β. Μανωλάκος).

Αρχεία προς διαβούλευση:

Σχέδιο προς διαβούλευση