Η Δημοτική Αρχή ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις 12/3/2015, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό, που αποτελεί κομμάτι του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και αφορά το όραμα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Διοίκησης.
Ο Δήμαρχος καλεί όλους τους κατοίκους και τους φορείς της πόλης να εκθέσουν τις σκέψεις, αλλά και τις αντιρρήσεις τους για τις υπάρχουσες τακτικές και να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες  θα εξεταστούν από την Ομάδα Έργου, που συστήθηκε με Απόφαση Δημάρχου για την επεξεργασία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πετρούπολης. Όσες από αυτές κριθούν υλοποιήσιμες, θα προωθηθούν από την Δημοτική Αρχή και θα συζητηθούν με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων , προκειμένου να γίνει η επικαιροποίηση και κατ΄επέκταση υλοποίηση και ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης για τα έτη 2014-2019.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης,
Ενημερωθείτε για τον Στρατηγικό Σχεδιαμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019.