Δήμος Πετρούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Πετρούπολης θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων»

O Δήμος Πετρούπολης σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 66 και το άρθρο 38 του Ν. 4849/2021 προχώρησε σε εναρμόνιση του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων και συνέταξε Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4849/2021 το οποίο θέτει δημόσια διαβούλευση.
Προτάσεις και παρατηρήσεις μπορούν να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης (Κ. Βάρναλη 76-78, 1ος όροφος) ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά, έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Katasthmata@petroupoli.gov.gr της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213-2024496 & 213-2024498.

Μπορείτε να δείτε το «Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων» στο παρακάτω αρχείο:

Αρχεία: 

Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων