Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Με την επιλογή αυτής της ενότητας, μπορείτε να ενημερώνεσθε για νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προκηρύξεις για :

1. Διαγωνισμούς Προμηθειών
2. Διαγωνισμούς Προσλήψεως Προσωπικού με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
3. Διαγωνισμούς Έργων
4. Διαγωνισμούς των Σχολικών Επιτροπών
5. Δημοπρασίες Εκμίσθωσης Δημοτικών Χώρων
6. Διαβουλεύσεις


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αγροτεμάχιου (15.01.2014)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάδειξη αναδόχου, για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας αγροτεμάχιου στη θέση “ΚΙΡΚΑ” ή  “ΜΠΑΛΗ” του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσόγειας, από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων.(27.01.2014)

Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου. Ενημερωθείτε από την αντίστοιχη μελέτη.

Διακήρηξη διαγωνισμού σχολικού κυλικείου

Η  Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης. ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ …

Διαγωνισμοί κυλικείων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ: Του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης Του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Πετρούπολης Του κυλικείου του 4ου Λυκείου Πετρούπολης Του κυλικείου του 5ου Λυκείου Πετρούπολης…