Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολιγικών ειδών (λαμπτήρων, καλωδίων, αγωγών, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων και διαφόρων εξερτημάτων τους
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Τετάρτη 04/3/2020 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή email) στην Δ/νση Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη, 1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών.

Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης.
2. Μελέτη