Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πρόσληψη, με  σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 12/12/2019 έως και 23/12/2019.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.