Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, που αφορά τριάντα οχτώ (38) άτομα, για τη παροχή υπηρεσιών στην Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου.
Και συγκεκριμένα την λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής
απασχόλησης: Θέατρο, Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά,
Κεραμική, Μουσική, Άσκηση και προστασία αθλουμένων.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 31/12/2019 έως και 9/01/2020.
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.