Ο Δήμος Πετρούπολης, ανακοινώνει την απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Πετρούπολης για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τον καταρτισμό του σχετικού πίνακα κατάταξης προσληπτέων της 24770/14-06-2024 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την πραγματοποίηση του Αθλητικού Καλοκαιρινού Camp.

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για τον πίνακα κατάταξης προσληπτέων.

   

Αρχεία:
Πίνακας προσληπτέων της 24770/14-06-2024 ανακοίνωσης.