Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης – Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  5ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της  10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 .

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης.

 

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  4ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης.