Δείτε την πρόσκληση της 1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας ανά θέμα από 13.30 έως 14.00 στο email:katsiadramis_v@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024404)

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 1ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

2020

7 Ιανουαρίου 2021

2020

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 27ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 26ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30

Αρχεία:
Πρόκληση της  26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 25ηςΤακτικής Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Αρχεία:
Πρόκληση της  25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:15

Αρχεία:
Πρόκληση της 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της  24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Αρχεία:
Πρόκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης – Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.

Αρχεία:
Πρόκληση της 22ης Τακτική Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.