Δείτε την πρόσκληση της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 10 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  16ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.