Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 03 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  10ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.