Δείτε την πρόσκληση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 Μαΐου, Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 09:00, στο Δημοτικό Κατάστημα.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  ς Έκτακτης  Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής.