Δείτε την πρόσκληση της 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 04 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.