Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 14 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  8ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.