Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 25 Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  9ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.