Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις  30 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  13ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.