Δείτε την πρόσκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 15 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  11ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.