Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 13 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.