Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 23 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα α (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  12ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.