Δείτε την πρόσκληση της 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 04 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα  (2ος όροφος – Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  25ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.