Δείτε την πρόσκληση της 11ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 02 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  11ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.