Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 18 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00,, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  21ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.