Δείτε την πρόσκληση της 27ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 27 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα  (2ος όροφος – Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  27ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.