Δείτε την πρόσκληση της 20ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 27 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  20ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.