Δείτε την πρόσκληση της  1ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 1ης Ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.