Δείτε την πρόσκληση της  2ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 25 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθν. Αντίστασης 61)

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.