Σας γνωρίζουμε ότι λόγω ανωτέρας βίας, ματαιώνεται η 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί, την 13η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.
Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα σας γνωστοποιηθεί αρμοδίως με την έκδοση νέας πρόσκλησης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ