Δείτε την πρόσκληση της  5ης Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις  26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (Εθνικής Αντίστασης 61).

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 5ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.