Δείτε την πρόσκληση της  2ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 23 Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας, από 11:00 έως 12:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλ. 213-2024486,
για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα το οποίο είναι κατεπείγον, μετά την έκδοση του υπ’ αριθμ. 18/2024 Π.Δ. και σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 17409/23-02-2024 (ΦΕΚ 1450/τΒ/4-3-2024) απόφασης της Υπουργού Εσωτερικών, ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.

 

Αρχεία:

Πρόσκληση της 2ης Έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.