O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (επαναληπτικό) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ», με προϋπολογισμό 178.461,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
    Το έργο αφορά εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση διαφόρων ειδών πλακοστρώσεων που αποξηλώθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα των προηγούμενων ετών, η κατασκευή και ανακατασκευή τοιχίων προκειμένου να συγκρατούνται όγκοι φερτών υλικών κατά τις έντονες βροχοπτώσεις και να μην πλήττουν ιδιοκτησίες καθώς και η πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής. Οι εργασίες επαναδιάστρωσης θα εκτελεστούν σε διάσπαρτα σημεία της πόλης και τα τοιχία σε περιοχές που γειτνιάζουν με πρανή του Ποικίλου Όρους (CPV: 45112000-5 εργασίες εκσκαφών, 45262310-7 εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45233251-3 εργασίες επαναδιάστρωσης, 44112000-8 διάφορες οικοδομικές κατασκευές).
    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
    Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 18/01/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ..

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΕΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 67886

 

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΥΔ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ