Την Πέμπτη 01-02-2024, ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης, στην οδό Κ. Βάρναλη 67, θα διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δημόσια κλήρωση, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας, για την ανάδειξη των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, με προϋπολογισμό 156.415,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), συμβατικού ποσού 76.433,20 Ευρώ.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου.