Περίληψη διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου – 6ου Δημοτικού Πετρούπολης.