Δείτε την πρόσκληση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) στις 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ.


2