Κανονισμός παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων. Ενημερωθείτε από την 66/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πετρούπολης, για τον ισχύοντα κανονισμό παραχώρησης χρήσης σχολικών κτιρίων & σχολικών Γυμναστηρίων.   Αρχεία: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 66/2020.        

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Πετρούπολης την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019…

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Πετρούπολης την Δευτέρα 18 Νοέμβρη 2019…

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Πετρούπολης. Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει, στο 5ο Γυμνάσιο Πετρούπολης,(oδός Ελαιών και Κρωπίας) την 15 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και…

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης. Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, στο 4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης, (oδός Στρατηγού Κεφάλα) την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και…

Eκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης Η Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία σχολικού κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Πετρούπολης την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019…

Εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Η  Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια, στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου  την Tρίτη  5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00…

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας του 10ου Δ.Σ. & του 10ου Νηπιαγωγείου, από τους πίνακες προσληπτέων - κατάταξης. Αρχεία: 1. Πίνακας Προσληπτέων. 2. Πίνακας Κατάταξης.  

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την πρόσληψη καθαρίστριας, από τους πίνακες προσληπτέων - κατάταξης.Αρχεία:1. Πίνακας Προσληπτέων.2. Πίνακας Κατάταξης.  

  H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης πρόκειται να προσλάβει συνολικά δύο (2) καθαρίστριες με σύμβασημίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2018-2019 , για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των παρακάτω σχολικών μονάδων:-  10ο Νηπιαγωγείο-  10ο Δημοτικό Σχολείο  Οι ενδιαφερόμενοι /νες για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 15/6/2018…