ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΔΥ, στο οίκημα του πρώην ΙΚΑ

 ΙΚΑ Πετρούπολης

Την Τρίτη 18.02.2014 ο Δήμος Πετρούπολης, με ευθύνη του, προχώρησε στην περιφρούρηση του πρώην ΙΚΑ, αντί αδιαμαρτύρητα να συμμορφωθεί με την απόφαση του Υπουργείου, το οποίο αποφάσισε όχι μόνο να κλείσει τα ιατρεία του πρώην ΙΚΑ, αλλά και να θέσει σε διαθεσιμότητα τους γιατρούς και το διοικητικό προσωπικό, που εξυπηρετούσαν μέχρι τότε χιλιάδες κατοίκους της πόλης.
Η ανωτέρω απόφαση του Δήμου συνδέθηκε με το γεγονός ότι το κτίριο είναι χτισμένο σε οικόπεδο του Δήμου, το οποίο παραχωρήθηκε στο ΙΚΑ, προκειμένου να στεγάσει υγειονομικές υπηρεσίες, τις οποίες είχε ανάγκη η πόλη. Με απόφαση της δημοτικής αρχής, δεν χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο κτίριο για στέγαση άλλων υπηρεσιών του Δήμου, όπως κάλλιστα θα μπορούσε να είχε κάνει.
Οι ανάγκες του Δήμου σε υγειονομικές υπηρεσίες δεν έχουν αλλάξει από τότε. Τουναντίον, έχουν δραματικά αυξηθεί. Κάτω από αυτές τις πιέσεις των υγειονομικών αναγκών των πολιτών, ο Δήμαρχος Θωμάς Κοτσαμπάς κάλεσε τους γιατρούς της πόλης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι “πληρώνουν” τελικά τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας. Οι γιατροί δήλωσαν ότι είναι “παρόντες” με όποιο τρόπο μπορούν, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Μετά από αυτά, ο Δήμαρχος  και η αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής, επισκέφτηκαν τον Υφυπουργό Υγείας κ. Μπέζα και του εξέθεσαν τους προβληματισμούς αυτούς. Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα καταργηθεί καμία υγειονομική υπηρεσία, όπως άλλωστε έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά. Το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την επαναλειτουργία των ιατρείων οι γιατροί του ΕΟΠΠΥ θα συνταγογραφούν και θα δέχονται τους ασθενείς στα ιατρεία τους. Οι εκπρόσωποι του Δήμου απαίτησαν από τον Υφυπουργό να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις για την επαναλειτουργία των ιατρείων, με περισσότερο προσωπικό και μεγαλύτερο αριθμό ελεύθερων συνταγών και εξετάσεων, για τους ασφαλισμένους.
Η πρόληψη, η θεραπεία και η αποκατάσταση, σε επίπεδο ιατρικής φροντίδας, όλων των κατοίκων της Πετρούπολης, πρέπει να διασφαλιστεί. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της δημοτικής αρχής, που δηλώνει ότι δεν θα παραχωρήσει το δικαίωμα αυτό ούτε στους ιδιώτες, ούτε στις καλένδες.