Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) 28 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 μ.μ.