Δείτε την πρόσκληση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου ) στις 25 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.