Η  Δημοτική Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Πετρούπολης με την 1/2023 απόφασή της, αποφάσισε την  αναβολή μέχρι έκδοσης νέας διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό
πρωτοκόλλου 30/5-4-2023, λόγω έκδοσης νέας ΚΥΑ λειτουργίας κυλικείων δημοσίων σχολείων για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 4ου Λυκείου Πετρούπολης

 

Αρχεία:

  1. Απόφαση αναβολής