Χρήσιμα Τηλέφωνα Υπηρεσιών του Δήμου

 Υπηρεσία Δημάρχου
Δεληγιάννης Νικόλαος Προϊστάμενος  Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 213 2024448
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ντρένη Ευθυμία Διευθύντρια 213 2024475
Περγάρη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης 210 5064090
Τογγελίδη Άννα Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού 213 2024462
Κωνσταντοπούλου Αγγελική Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 213 2024451
Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας 213 2024430
Κατσιαδράμης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος Δημ. Συμβουλίου 213 2024415
Ληξιαρχείο
Νατάσσα Γεωργιάδου  Ληξίαρχος 210 5064096
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ευαγγελία Παναγοπούλου Διευθύντρια 213 2024444
Παπαθανασίου Σπύρος Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων 213 2024449
Φρέντζος Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημ. Κοιμητηρίου 213 2024443
Ιωάννης Αλεξόπουλος Προϊστάμενος  Τμήματος Λογιστηρίου 213 2024435
Παπαδοπούλου Φανή Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών 213 2024409
Γοριδάρη Γεωργία Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας 213 2024436
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρκόπουλος Χαράλαμπος Διευθυντής 213 2024434
Σοφία Κρητικού Προϊσταμένη Τμήματος Αρχιτεκτονικών Έργων 213 2024450
Δημητρίου Βασιλική  Προϊσταμένη Τμήματος Υδραυλικών έργων και Οδοποιίας  213 2024426
Τολιοπούλου Αικατερίνη Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικών
Εφαρμογών
213 2024464
Κόνιαρη Θεοδώρα Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 213 2024437
Κακοταρίτης Νικόλαος Προϊστάμενος  Τμήματος  Ηλεκτρολογικού 210 5021300
Τσουμπός Ιωάννης Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων 210 5021300
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Μανωλάκος Βενετσιάνος Αναπληρωτής Διευθυντής 210 5021300
Βογιατζής Γεώργιος Προϊστάμενος Καθαριότητας 210 5021300
Σπίνου Αθηνά Προϊσταμένη Τμήματος καθαρισμού και Φύλαξης κτιρίων 210 5021300
Μυτή Ανθούλα Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης  οχημάτων 210 5021300
Μανωλάκος Βενετσιάνος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 210 5021300
Δημήτριος Κρουσανιωτάκης Προϊστάμενος Πρασίνου 210 5021300
 Διεύθυνση Παιδείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
Αποστολάκη Πηγή Διευθύντρια 210 5064064
Πέτσας Δημήτριος Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας 210 5064061
Νικολακοπούλου Χριστίνα Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών 210 5064079
Μπάτραλη Φωτεινή Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας 210 5064083
 Διεύθυνση Πολιτισμού-Αθλητισμού και Νεολαίας
Παπουτσά Ευαγγελία Διευθύντρια 210 5061136
Γκανέτσος Γεώργιος Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας 210 5061136
Γιαννακού Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτισμού 210 5061037
Γιαννόπουλος Αθανάσιος Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού 210 5061136
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας
Κολυβάς Νικόλαος Διευθυντής 213 2024447
Βασιλάκου Βασιλική Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορικών Δραστηριοτήτων 213 2024496
Κατσίκη Στυλιανή Προϊσταμένη Τμήματος Χορήγησης Αδειών 213 2024498
Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Ιωάννης Παλαβούρας Διευθυντής 213 2031801
Γκίζας Διονύσιος Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών 213 2031802
Ψυχογιού Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης 213 2031800