ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης της πολιτείας και την έκδοση ΦΕΚ 4829 τ.Β / 3-11-2029 σχετικά με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», σας ενημερώνουμε ότι:
Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Δημοτικού Ωδείου Πετρούπολης, έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
Οι σπουδαστές των τμημάτων της Διεύθυνσης Πολιτισμού θα ενημερωθούν εγκαίρως για τη δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Θα ακολουθήσει νεότερη Ανακοίνωση-Ενημέρωση από τον Δήμο μας από την 1η Δεκεμβρίου, ανάλογα με τις εξελίξεις.