Συνέχεια της Ανακοίνωσης για τις Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης

Συνέχεια της Ανακοίνωσης για τις Εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πετρούπολης

Ο Δήμος Πετρούπολης μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, ενημερώνει τους γονείς των νηπίων και βρεφών που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022, όπως καταθέσουν άμεσα τη Δήλωση της Εφορίας και το εκκαθαριστικό τους.

Η κατάθεση των εντύπων θα γίνεται στην είσοδο του Γραφείου των Παιδικών Σταθμών (Κρήτης 2), από τις 14 έως και τις 30 Ιουνίου κατά τις ώρες 9:00 έως 12:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία υποβολής.